Ihmismielen Sirkus

logo ja brändin visuaalinen ilme

 
Ihmismielen-Sirkus_-FB-postauskuva.jpg
A4 Paper PSD MockUp Vol3 IHM.SIRKUS.png
Ihmismielen Sirkus_valk_2.png
 
 
 

Selkeyttä ja paradokseja

Ihmismielen Sirkus on Tinka Sjögrenin valmennuskonsepti, jossa pohjataan vahvasti mielen kiireisyyteen ja samalla ihmisen haluun löytää selkeyttä ja rauhaa. Kuljetin näiden kahden välistä paradoksia mukana suunnittelutyön kaikissa vaiheissa.

Yrityksen visuaalisen maailman rakensin vastaamaan sitä selkeyttä ja rauhaa, joka Tinkan valmennusprosessin tavoitteena on.

Logossa näkyy vahvasti myös paradoksi selkeän ja monimutkaisen nivoutuessa yhteen.

www.ihmismielensirkus.fi